Sales.lv privaatsuspoliitika

Meist

Vastutav töötleja: osaühing „Sales.lv“, ühtne registrikood 40103240056 (edaspidi – Sales.lv).

Käesolevas privaatsuspoliitikas tähendab sõna „Teie“, „Teid“ või mis tahes sarnane sõna https://sales.lv/ (edaspidi – veebisait) mis tahes kasutajat. Mõisted „meie“, „meid“ või mis tahes sarnase sõna all mõeldakse Sales.lv-d.

Selles privaatsuspoliitikas selgitatakse, kuidas Sales.lv töötleb füüsiliste isikute andmeid, andmesubjekti õiguste kohaldamise korda ja isikuandmete kaitsega seotud küsimusi. Sales.lv privaatsuspoliitika kehtib isikuandmetele nende töötlemise suhtes, mida teostatakse Sales.lv veebisaidil https://sales.lv/ ja selle veebisaidi toimimise tagamise kontekstis.

Isikuandmete töötlemisel järgib Sales.lv isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/679, füüsiliste isikute andmete töötlemise seaduse nõudeid ja ka muid Lätis kehtivate õigusaktide nõudeid.

Teie privaatsus

Meie eesmärk on teid võimalikult selgelt ja arusaadavalt teavitada sellest, kuidas ja miks me teie isikuandmeid kasutame. Eesmärgiks on ka see, et tunneksite end oma isikuandmeid avaldades turvaliselt. Isikuandmete all mõistetakse mis tahes teavet, mida on võimalik isiku tuvastamiseks kasutada.

Selle tagamiseks, et teie isikuandmed on meie juures alati turvaliselt ja et neid töödeldaks vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele, meie ettevõttesisesele poliitikale ja -korrale, võtame kasutusele asjakohaseid meetmeid. Meie ettevõttes töötab ka andmekaitsespetsialist, kelle ülesanne on isikuandmete kaitse määruse nõuete ja korra järgimise järelevalve.

Kogu oma tegevuse raames kaitseme teie isiklikku teavet ja hoiame selle konfidentsiaalsena. Käesolevas poliitikas sätestatakse, milliseid andmeid võime teie kohta koguda, kuidas neid kasutame ning ühtlasi anname teavet teie õiguste ja meiega ühenduse võtmise viiside kohta.

Jälgime regulaarselt andmekaitse- ja privaatsusküsimuste arengut, seega võidakse käesolevat privaatsuspoliitikat mis tahes ajal muuta või täiendada. Hetkel kehtiv privaatsuspoliitika avaldatakse sellel veebisaidil. Veebisaidil avaldatud privaatsuspoliitika mis tahes versioon asendab kõik eelmised privaatsuspoliitika versioonid ja see jõustub kohe pärast avaldamist.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks?

  • Küpsised (Cookies)

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis meie veebisaiti külastades luuakse ja mis salvestatakse teie kui Interneti-kasutaja seadmesse (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon jne). Küpsised n-ö jätavad meelde teie kogemuse ja põhiteabe ning parandavad seega meie veebisaidi kasutamise mugavust.

Küpsiseid kasutades töödeldakse veebisaidi kasutamise ajaloolisi andmeid, tuvastatakse veebisaidi toimivuse probleeme ja puudusi, kogutakse kasutajate harjumuste statistikat ning tagatakse veebisaidi funktsioonide täielik ja mugav kasutamine.

Kui te ei soovi küpsiste kasutamist lubada, võite selle peatada, muutes oma Interneti-brauseri sätteid, kuid sel juhul võib meie veebisaidi kasutamine olla häiritud ja keerulisem. Salvestatud küpsiste kustutamine on võimalik teie seadme Interneti-brauseri sätete jaotises, kus tuleb kustutada salvestatud küpsiste ajalugu. Meie küpsiste kaudu ei ole võimalik teid isiklikult identifitseerida.

Veebisaidil võidakse kasutada funktsionaalseid küpsiseid. Nimetatud küpsised võimaldavad veebisaidil jätta meelde teie valitud sätted ja eelistused, mis võimaldavad kasutada saiti mugavamalt näiteks juhul, kui soovite jääda sellel sisselogituks. Kasutame neid küpsiseid, tuginedes meie õigustatud huvile tagada veebisaidi kasutamine, parandada seda ja muuta see mugavamaks ning tuginedes samuti brauseri konfiguratsiooni kontekstis teie antud nõusolekule. Funktsionaalsed küpsised säilitatakse teie seadmes püsivalt.

Veebisaidil võidakse kasutada analüütilisi/jõudlusega seonduvaid küpsiseid. Küpsised võimaldavad tuvastada ja arvutada veebisaidi külastajate arvu ja näha, kuidas nad veebisaidil ringi liiguvad. Kogutakse teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab, tuvastatakse sageli külastatavad jaotised, sh veebisaidi sirvimisel kasutaja valitav sisu. Nimetatud küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi parandada veebisaidi toimimist (teavet kasutatakse analüütilistel eesmärkidel selle väljaselgitamiseks, mis veebisaidi kasutajaid huvitab ja mis võiks veebisaidi funktsionaalsust parandada, tehes selle kasutajale mugavamaks ja tagades mitmesuguseid veebisaidi võimalusi), samuti tugineb nimetatu brauseri konfiguratsiooni kasutamise kontekstis teie antud nõusolekule. Analüütilisi/jõudluse küpsised säilitatakse teie seadmes püsivalt.

Analüütilised küpsised tuvastavad ainult kasutaja seadme, kuid mitte kasutaja identiteeti.

Mõningatel juhtudel haldavad teatud analüütilisi küpsiseid veebisaidi omaniku asemel kolmandad osapooled. Veebisaidil kasutatakse Google Analyticsit ja küpsiseid, kasutades samal ajal teie privaatsuse suurendamiseks ka Google Analyticsi IP-aadresside anonüümseks muutmise funktsiooni.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

– Veebisaidi kasutajate eelistused, harjumuste statistika 

Teie nõusolek (veebibrauseri konfiguratsioon) ja meie õigustatud huvi tagada veebisaidi kasutamine, parandada seda ja teha see mugavamaks.

  • Google Analytics

Käesoleval kodulehel kasutatakse Google Inc teenust Google Analytics, mis kasutab teie lõppseadmesse salvestatavaid küpsiseid vastava asjakohase veebisaidi kasutamise analüüsimiseks. Selle veebisaidi kasutamise kohta küpsiste tekitatav teave edastatakse USA-s asuvatesse Google’i serverisse ja seal salvestab selle ettevõte Google Inc, kellel on nimetatud vahendi kaudu kogutud statistikale juurdepääs. Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas teie IP-aadressi IP anonüümseks muutmise kaudu lühendatakse ja selle võib USA-s asuvatesse Google’i serveritesse töötlemiseks anda vaid erandjuhtudel. Google kasutab nimetatud teavet selle hindamiseks, kuidas te vastavat veebisaiti kasutate, koostamaks veebisaidi halduritele vastavate veebisaitide tegevuse kohta teabearuandeid ning osutamaks veebilehe ja Interneti kasutamisega seotud muid teenuseid. Samuti esitab Google selle teabe vajaduse korral ka kolmandatele isikutele, kui see on seadusega sätestatud või kui asjaomased kolmandad isikud töötlevad nimetatud andmeid Google’i ülesandel. Google Inc liitus ELi ja USA vahelise privaatsuskaitsepoliitika ning ELi ja USA vahelise privaatsuskaitse nimekirjaga, mis kinnitab, et teenusepakkuja järgib ELis nõutavaid privaatsusstandardeid. Google Analyticsi kohta on kehtiv teave saadaval Google‘i teenuste veebisaidil.

Võite Google Analyticsi kasutamisest loobuda, laadides alla ja installides Google Analyticsi Opt-out Browser Add-on tööriista (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=en).

Kehtiv ja täiendav teave Google‘i küpsiste kohta on saadaval aadressil https://policies.google.com/technologies/cookies .

Google võib veebisaidi töös kasutada ja töödelda järgmist teavet. Reklaamifunktsiooni otstarbel võib Google Analytics lisaks Google Analyticsi tavakohaldamise käigus kogutavatele andmetele koguda ka andmeid andmevoo kohta ning samuti reklaamiaruannete esitamise funktsioonide teenindamise kohta;

Uuesti turundamise funktsiooni otstarbel võib Google Analytics töödelda nende kasutajate andmeid, kes on Google‘i teenustesse sisse loginud ja lubanud Google‘il oma Google‘i konto kaudu veebi- ja rakenduste sirvimisajalooga ühendada ning kasutavad seda teavet oma Google‘i kontol reklaamide isikupärastamiseks. Sihtrühmade toetamiseks ja valimiseks ühineb Google Analytics ajutiselt nende Google Analyticsi andmeidentifikaatoritega;

Reklaamiaruannete funktsiooni otstarbel võib Google Analytics töödelda sihtrühmade demograafiliste andmete ja huvide aruandeid, Campaign Manageri aruandeid, Display & Video 360 aruandeid ja Google‘i reklaamivõrgustiku seansside aruandeid, aidates seega kaasa kasutajate mõistmisele. Kehtiv ja täiendav teave nimetatud vahendite kohta on saadaval aadressil https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=en-GB.

  • Otseturundus, reklaami- ja infomaterjalid

Teie nõusoleku saamisel anname teada meie teenuste ja tegevustega seotud mitmesugustest uudistest ja päevakohastest sündmustest. Kui soovite meie uudiseid saada, peate selle ära märkima meie veebisaidil või taotledes nende saamist mõnel muul pakutaval viisil.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

– Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi)

– Kontaktinfo (e-posti aadress, mobiiltelefoni number)

Teie nõusolek

  • Teie esitatavad andmed meiega suheldes

Meiega ühendust võttes (sh täites ja kasutades veebisaidi kontaktvorme) või kui peame teid teatud päringule vastamiseks teavitama ja teie taotluse töötlemiseks või kohaldatavates seadustes sätestatud juhtudel teiega ühenduse võtmiseks, võime teid identifitseerida ja teiega ühendust võtta, kasutades meile kättesaadavaid kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress), paluda täiendavat identifitseerivat teavet (kui see on asjakohaseks privaatsuskaitseks või meie kohustuse täitmiseks vajalik), samuti teavitada meie partnereid, et teie soovidele paremini vastata või meie tooteid ja teenuseid täiustada. Meie õigustatud huvide järgimise tagamiseks (sh et tagada asjakohane klienditeenindus, tõhusad ärijuhtimise protsessid, teenuse kvaliteet ja seda parandada, kaitsta Sales.lv huve vastavate nõuete kontekstis või nende esitamise perioodi jooksul) võime vastastikust suhtlust ja teie taotlusi salvestada, samuti võime seda teha teie algatusel lepingu sõlmimise kavatsusega ja võtmaks lepingu sõlmimiseks ette vajalikke meetmeid.

Parema andmekaitse tagamiseks ja andmete minimeerimiseks on veebisaidi kontaktvormil vaja esitada vaid nimi, telefon ja e-posti aadress ning huvipakkuvate teenuste teema. Palume kontaktvormil esitada töökoha kontaktteave.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

– Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi)

– Muu identifitseeriv teave

– Kontaktinfo (elukoha aadress, e-posti aadress või mobiiltelefoni number)

Kohaldatavatest seadustest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks

Meie õigustatud huvi on teostada äritegevust, tagada asjakohane klienditeenindus ja tõhusad ärijuhtimise protsessid, tagada teenuse kvaliteet ja seda parandada, kaitsta meie huve võimalike nõuete kontekstis või nende esitamise perioodi jooksul.

Lepingu või tegevuslepingu sõlmimise jaoks

– Meie vastu suunatud ebaseaduslike tegevuste uurimine ja ennetamine

Sales.lv vastu suunatud ebaseadusliku tegevuse konstateerimiseks ja ennetamiseks (nt rikkumiste uurimiseks ja ennetamiseks, meie IT-süsteemide kaitsmiseks ja parandamiseks, veebisaidi rünnakute ja sissetungide või veebisaidi volitamata muutmise või sellele volitamata juurdepääsu blokeerimise vältimiseks, rämpsposti, andmepüügi või muu volitamata tegevuse tõkestamiseks) võime koguda ja töödelda meile kättesaadavaid andmeid, sh edastades need õiguskaitseasutustele või infotehnoloogia turvaküsimuste ennetamise asutustele.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

– Kasutaja tekitatud andmed, külastuste ajalugu, kasutatud seadmete ja nende sätetega seotud andmed, nt keeleseaded, ajavöönd, operatsioonisüsteem ja -platvorm, IP- ja MAC-aadressid, brauseri sätted, veebisaidi ja Sales.lv digiteenuste kasutamise muu teave, muu identifitseeriv teave.

Meie õigustatud huvi on takistada teenuste kuritarvitamist või teenuste osutamisse sekkumist või uurida ja ennetada ettevõtte vastu suunatud kuritegu.

Kohaldatavatest seadustest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks

Millistest allikatest isikuandmeid hangime ja kui õiged need on?

Isikuandmed saame teie käest. Kogume teavet, mille saame siis, kui külastate ja kasutate veebisaiti, edastades meile andmeid (sh andmeid, mille esitate meile enne meie teenuse saamist või veebisaidi teabevälju täites), samuti kogume meiega ühenduse võtmisel esitatavaid andmeid. Võime saada andmeid veebisaidi tegevust (sh selle tegevuse statistika, rünnakuvastaseid, turbe- ja sissetungikaitse teenuseid) tagavatelt teenusepakkujatelt.

Kui meile edastatud teie andmed on muutunud (näiteks uudiste saamise kontaktinfo), peate meid viivitamatult sellest teavitama, valed või ebatäpsed andmed ära parandades.

Millal töötleme andmeid teiste isikute nimel?

Meie kliendid on peamiselt ettevõtjad (muud juriidilised isikud) ja osutatavate teenuste raames määravad meie kliendid (vastutavate töötlejatena) meile ülesandeks teostada toiminguid, mis võivad hõlmata isikuandmete töötlemist. Sellistel juhtudel määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid kindlaks meie kliendid ning me teeme seda omakorda klientide nimel ja ülesandel. Andmete hankimise allikad olenevad neil juhtudel vastutavast töötlejast ja osutatava teenuse tüübist. Teenuste osutamisel kliendi nimel isikuandmete töötlemise korral palume andmetöötlusküsimustega kõigepealt pöörduda vastava andmete vastutava töötleja poole, kes oskab täpsemalt ja põhjalikumalt vastata kõikidele muudele temapoolse isikuandmete töötlemisega seotud küsimustele. Ka meie aitame teid muidugi hea meelega nimetatud andmete töötlemise teabevahetuse küsimuses.

Kellele me teie isikuandmeid edastame?

– Teenuseosutajad ja koostööpartnerid

Teie suhtes oma kohustuste täitmiseks ning veebisaidi ja Sales.lv teenuste toimimise tagamiseks edastame teie isikuandmeid ettevõtetele ja asutustele, kes osutavad meile teenuseid (nt veebisaidi halduse ja käitamisega seotud teenuseid), samuti teeme seda otseturunduse sõnumite saatmiseks.

Küpsiseid töötleme ja saame meie ja meie koostööpartnerid, kes tagavad veebisaidi toimimise ning koondavad kokku ja analüüsivad sellel teie tegevust.

Teeme mõistlikus ulatuses jõupingutusi, et kontrollida meie nimel ja ülesandel teie isikuandmeid töötlevaid kõiki teenuseosutajaid. Hindame, kas koostööpartnerid (isikuandmete töötlejad) kohaldavad nõuetekohaseid turvameetmeid, et teie isikuandmete töötlemine toimuks vastavalt meie ülesannetele, juhistele, suunistele ja õigusaktide nõuetele. Neil ettevõtetel ei ole õigust teie isikuandmeid muul eesmärgil (otstarbel) kasutada.

– Õiguskaitseasutused, riiklikud ja omavalitsusasutused

Õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks võime nõudmisel teie isikuandmeid edastada õiguskaitseasutustele (nt politseile), riiklikele ja omavalitsusasutustele. Teie isikuandmeid võime edastada õiguskaitseasutustele (nt kohtutele), samuti riiklikele ja omavalitsusasutustele, juriidiliste teenuste osutajatele ka eemärgiga kaitsta oma õigustatud huve nõuete, pretensioonide ja avalduste koostamise, esitamise ja kaitsmise kaudu.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)

Püüame teie isikuandmeid alati töödelda Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) territooriumil.

Isikuandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPd võib toimuda siis, kui see toetub õiguslikule alusele ja kui kohaldatakse asjakohaseid turvameetmeid, et isikuandmete töötlemist oleks töötlemistoimingute laadi ja õigusaktides sätestatud reguleerimist arvestades võimalik pidada mõistlikul määral turvaliseks.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Kõiki teilt saadud isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni te meie teenuseid kasutate või kuni te oma nõusoleku tagasi võtate (kui teie isikuandmeid töödeldakse nimetatule tuginedes). Isikuandmete säilitamise pikem periood on lubatud dokumentide või teabe minimaalset säilitustähtaega käsitlevate seaduslike nõuete täitmiseks või meie õigustatud huvide kaitsmiseks.

Selle perioodi lõppemisel kustutame teie isikuandmed turvaliselt või muudame need juurdepääsematuks (arhiveerimine) või tuvastamatuks nii, et neid ei saaks enam teiega seostada.

Jätame endale õiguse teie andmed kustutada või jäädavalt anonüümseks muuta ka varem, kui nende kasutamise õiguslikku alust enam ei eksisteeri või kui see ei ole teenuse tagamiseks enam vajalik.

Veebisaidi kontaktvormist saame e-sõnumi, mida säilitatakse ja töödeldakse võimalikult lühikest aega asjaomase isikuga ühenduse võtmiseni (kuid mitte üle 15 päeva). Pärast seda kontaktvormi kaudu saadetud andmed kustutatakse. Edaspidi toimub andmete nimetatud töötlemine juhul, kui sel on mõni muu õiguslik alus (nt lepingu sõlmimine, teenuste osutamine jne).

Teie lõppseadme andmete salvestamise ja kustutamise eest vastutate ise (vahemälu (cache) ja küpsiste tühjendamiseks kasutage oma internetibrauseri vastavaid sätteid). Google Analyticsi sätted näevad ette, et nimetatud tööriistas säilitatakse saadud andmeid maksimaalselt 26 kuud.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, juhusliku kadumise, avalikustamise või hävitamise eest rakendame kaitsemeetmeid, mille vaatame pidevalt üle ja mida täiustame. Selle elluviimiseks kasutame kaasaegset tehnoloogiat, tehnilisi ja korralduslikke nõudmisi, sh tulemüüre, sissetungi tuvastamis- ja analüüsitarkvara ning andmete krüptimist.

Siiski soovitame järgida arvuti ja interneti kasutamise turvalisuse üldeeskirju ning teie isikuandmete kaitse ja säilitamise nõudmisi. Teie süü või hooletuse tõttu toimunud isikuandmetele loata juurdepääsu ega kadumise eest me ei vastuta.

Millised on teie õigused?

Andmesubjektina on teil andmekaitse üldmäärusest ja muudest kohaldatavatest seadustest tulenevad üldised õigused, sh järgmine.

– Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus meilt nõuda kinnitust selle kohta, kas töötleme teiega seotud isikuandmeid ning vastaval juhul taotleda nimetatud isikuandmetele juurdepääsu või nende kohta teabe esitamist, kui otsene juurdepääs ei ole ette nähtud.

– Isikuandmete parandamine

Kui olete seisukohal, et teid käsitlev teave on vale või ebatäielik, on teil õigus paluda meil seda parandada või täiendada.

– Nõusoleku tagasivõtmine

Kui töötleme teie isikuandmeid teie enda antud nõusoleku alusel, on teil mis tahes ajal õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust, mille aluseks on enne tagasivõtmist antud nõusolek ning samuti juhtudel, mil töötlemine toimub mõnel muul õiguslikul alusel.

– Teabe edastamise otstarbelise andmete töötlemise vastuväide

Teil on mis tahes ajal õigus esitada otseturunduse ja teabe edastamise otstarbel oma andmete töötlemise vastuväide.

– Andmete töötlemise vastuväide seaduslikele huvidele tuginedes

Teil on õigus esitada vastuväide nende isikuandmete töötlemise suhtes, mida töötleme oma õiguslike huvide alusel, kuid kui meil on teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks põhjendatud alus olemas, jätkame teie andmete töötlemist ka sel juhul. Eespool mainitud õiguste kohaldamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik avaldus.

– Kustutamine

Teatud olukordades on teil õigus paluda meil teie isikuandmed kustutada, kuid see ei kehti siiski juhtudel, kui oleme seaduslikult kohustatud andmed säilitama. Eespool mainitud õiguste kohaldamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik avaldus.

– Töötlemispiirang

Teatud tingimustel on teil õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Palun võtke arvesse, et kui taotlete andmete töötlemise piiramist, võib see mõjutada teie juurdepääsu meie teenustele. Eespool mainitud õiguste kohaldamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik avaldus.

– Andmete ülekantavus

Teil on õigus oma isikuandmeid vastu võtta või teisele vastutavale töötlejale edastada. Nimetatud õigus hõlmab ainult neid andmeid, mille olete meile andnud oma nõusoleku või lepingu alusel ning samuti juhul kui töötlemine toimub automaatselt. Eespool mainitud õiguste kohaldamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik avaldus.

Mis seadus veebisaidi tööd reguleerib?

Veebisaidi tööd ning ka kõiki teie ja Sales.lv vahelisi suhteid reguleerivad Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu vastavad kohaldatavad õigusaktid.

Kuidas reguleeritakse andmete töötlemist teistel veebisaitidel, milleni lingid viivad?

Sales.lv veebisaidile võidakse sisestada kolmandate osapoolte veebisaitide (kodulehtede) linke, millel on oma kasutustingimused ja isikuandmete kaitse eeskirjad – nende eest Sales.lv ei vastuta.

Kellega võin küsimuste tekkimisel ühendust võtta?

Kui teil on privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, kommentaare või nõudeid, võtke Sales.lv-ga ühendust.

Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – riiklikule andmeinspektsioonile (www.dvi.gov.lv)

– Vastutava töötleja ja andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

Meiega ühenduse võtmiseks võite kirjutada aadressil [email protected] või

OÜ Sales.lv, Dzirnavu iela 37-62, Riia, LV-1010, tel: (+371) 6727 4479.

Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: e-post [email protected]